MESYUARAT AGUNG TAHUNAN JASRA akan diadakan pada jam 11.30 pagi, (Hari Sabtu), 19/4/2014 di Institut Pertanian Air Hitam, Johor. Mesyuarat Agung Pertama Koperasi JASRA BERHAD juga akan di jalankan pada tarikh tersebut, jam 9.30 pagi. Kehadiran amatlah d hargai.